Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

Kereskedés, mint üzleti nyilvános kereskedő naplója

Tartalom

  kereskedés, mint üzleti nyilvános kereskedő naplója

  A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora Wesselényi-utcza József May Rezső bor- sör- és pálinkakereskedö Nefelejts utcza 9. Murányi-utcza J ózsef Portugal kávéház Bethlen-utca 5. J ózsef Rottersniann Ármin vendéglős J ózsef Schwarcz Simon füszerkereskedő József Schwarcz Ármin bor- sör- és pálinkakeres­kedő Király-utcza József Schwitzer Áron Kereskedő Erzsébet-körút József Sonnenwirth Bernát mészáros.

  kereskedés, mint üzleti nyilvános kereskedő naplója

  J ózsef Sopronyi Ida és Dezső dohánynagyáruda Rákóczi-út 8. József Spitzer D. Dezső kávémérés és étkezdéje.

  kereskedés, mint üzleti nyilvános kereskedő naplója

  József Stem I. Jenő dohánytőzsdéje és papirkeres­kedése Dembinszky-utcza Akáczfa-utcza 9.

  A bizottság részére elkészítettem egy tervezetet, mely — igazodva a gazdasági programhoz — a következő 5 év sportfejlesztési irányvonalát jelöli ki.

  Endréné ezukorka- ér déli­gyümölcs pavilion ja Lóversenytér nagytribün József Tolnai Klára papirkereskedő Rottenbiiler-utcza Kereskedés Sándor-utcza J ózsef Vámos Samuné kávémérése Klauzál-utcza 2. J ózsef Weinberger Miksa, dohánytözsde József Weisz Mátyás cz. Erzsébet-körút Rákóczi-út J ózsef Wellisch Miksa papirkereskedő József Wellisch Miksa papirkereskedő — — — lstván-út József Wenger Berta dohánytőzsde Nagydiófa-utcza V III.

  József »Adria« buffet József Apostol kávénáz, tulajdonos: Ungár M. József Bányai M. Vas-utcza J ózsef Berger Árminné özv.

  kereskedés, mint üzleti nyilvános kereskedő naplója

  József-körút Baross-utcza J ózsef Conrad Margit, dohány tőzsde J ózsef Czukorka- és csokoládé-üzlet, tulajdonos Gárdos Boriska Üllői-út J ózsef Dicker Jenő festékkereskedése és tőzsdéje — Teleki-tér