Vállalkozás indítása

Keressen sok pénzt az eszével

Nem fog halálon az ajándék. Nem fog rajta a szép szó. Nem fog rajta az étel. Nagyevő s mégis sovány. Nem fog aranyon a rozsda.

Beniczky P. Nem minden bokorban találsz te vadakot, S minden petsét alatt nem lelsz igazságot. Mostani időre való versekl. Lőkös I.

Nem fujta ki. Nem elég erre, vagy arra, annyi pénz, vagy idő. Nem fülén, hanem hátán által tanul a rossz szolga.

Magyar közmondások nagyszótára

Nem galambkosár a világ. Nem gyermek kezébe való a kés. Nem gyermeknek való a bor, mert nem tudja megrágni. Nem győzi szuszszal, — pénzzel, borral, ruhával stb. Nem gyujthat az, kinek magának sincs tüze. Nem gyüjthet annyit a fösvény, hogy korhely fia el ne tékozolja. Nem hagyom hosszú pórázra. Nem hagyja magán száradni. A gyalázatot, sérelmet. Egy henczegő urfit arczul köptek.

keressen sok pénzt az eszével

Barátai, kiknek az esetet elbeszélé, azt kérdék tőle: és te hagytad ezt magadon száradni? Nem, — mondá az, — hanem rögtön letöröltem. Nem hagyta az anyjában a nyelvét.

K. | Régi magyar szólások és közmondások | Kézikönyvtár

Bőbeszédü, nyelves. Nem hajt a tatár, — vagy: nem hajt a török. Nem hányja az ételt a háta mögé. Hizik, kövérszik, fog rajta az étel. Nem halottas házhoz való a muzsika.

A 10 legnépszerűbb internetes csalási módszer

Nem harapják le az orrodat, — vagy: nem esznek meg. Nem használ a tanács, ha nincs követője. Nem használ a jó ló, ha a kocsis nem jó. Nem használ a szó, ha a kéz nem jó. Nem hiába eteti száját. Fog rajta az étel. És más értelemben: sokat tud beszélni.

Ne higyj neki, a meddig meleg. Nem hólyag, hogy fölfujják.

  • VÁLOGATOTT MAGYAR KÖZMONDÁSOK
  • Egy nap el nem szállya földgyét egy kánya.
  • Pénzkeresés a neten - PROHARDVER! Hozzászólások

Nem hosszú a nap, kinek sok a dolga. Nem hoz semmit a konyhára. Nincs belőle haszon. Nem hull a forgács faragás nélkül. Nem igaz barátság, mely könnyen elmulik.

keressen sok pénzt az eszével

Nem igen ég jól a pipája. Rossz dolga van. Nem ijed meg a maga árnyékától. Nem igy keresik a hat ökröt, — vagy: a vasas szekeret. Nem illik minden mindenre.

A masszázs terapeuta hivatásának elsajátításához szüksége van:

Nem illik bocskorra a sarkantyu. Urat akar játszani, de nincs módjában. Ung m. Ne mind cselekedd, a mi szabad. Nem is beszél gyalog az emberrel.

Büszke rátartós, vagy elbizakodott. Nem is hal, ha nem csuka. Nem is magyar, ki a Tiszából nem ivott. Nem javal tót a henyélés. Nem jámbor barátság, melyért megbántod Istenedet.

Nem jár a maga lábán. Nem jár egy vágásban kereke. Nem gondolkozik észszerüleg. Nem jó a felettébb való barátság. Nem jó a bolonddal tréfálni. Nem jó annak dolga, kinek nincs irigye. Nem jó a gyermeket átlépni. Mert akkor nem nő nagyobbra. Babonás közmondás. Nem jó a tűzzel játszani.

Mi a teendő, ha a csalók karmai közé kerülsz

Nem jó a bort visszájáról tölteni. Babonás km. Nem jó a kést élével fölfelé állitani. Nem jó a túró, ha nem jó a gyúró. Nem jó, ha éjjelen át a házban kenyér nincsen. Nem jó két molnár egy malomban. Nem jó a nagy urakkal egy tálból szeresnyét enni. Nem jó katona, aki »gyenyerális« keressen sok pénzt az eszével akar lenni. Nem jó madár, mely éjszaka jár.

keressen sok pénzt az eszével

Örömlányokra, kéjnőkre mondják.