1. 5. Az egyének beruházási döntései

Lehetőség az egyének között

A tömegkommunikáció jellemzői és hatása

Következő 1. Az egyének beruházási döntései Amikor az egyén döntést hoz arról, hogy beruházzon-e az emberi tőkébe, akkor a jelenlegi és jövőbeli fogyasztás között választ.

Ha úgy dönt, hogy beruház, akkor jelenlegi fogyasztását csökkenti, hogy finanszírozhassa a beruházást, és jövőbeli fogyasztását növeli, mivel magasabb keresetekhez fog jutni a jövőben. Lásd az 1.

Az egyén beruházási döntése a termelési lehetőségek görbéjétől ab függ attól az aránytól, ahogy jelenlegi fogyasztását jövőbeli fogyasztásra tudja átalakítani az emberitőke-beruházás segítségévela jelenlegi és jövőbeli fogyasztás közötti közömbösségi görbéjének alakjától I1 … I2a piaci kamatlábtól cd vagy pk és jelenlegi jövedelmétől oa. A termelési lehetőségek görbéje azt mutatja meg, hogy az egyén jelenlegi fogyasztását emberitőke-beruházással hogyan alakíthatja át jövőbeli fogyasztássá.

A termelési lehetőség az egyének között görbéjének a meredeksége az emberitőke-beruházás megtérülési rátájaa transzformációs határarányamely megmutatja, hogy mennyi jövőbeli lehetőség az egyének között kap az egyén, ha a jelenlegi jövedelmét feláldozza.

honnan lehet bitcoinot szerezni

Az egyének termelési lehetőségeit leíró görbék különböznek egymástól, mivel a képességeik is különböznek. A jelenlegi és jövőbeli fogyasztás közötti közömbösségi görbék az egyes egyének preferenciáit mutatják a jelenlegi és jövőbeli fogyasztás között, azaz azt, hogy mennyiben hajlandó az egyén jelenlegi fogyasztását jövőbelivel helyettesíteni.

Ez a tanulmány egy készülő és - a jelenlegi állapotában, a jelenlegi elképzelés szerint - tizenöt fejezetből álló, általános szociológiaelméleti tárgyú könyv második fejezete. Az első fejezet bevezető jellegű amelynek az első fele talán a Szociológiai Szemlében fog megjelennitehát ez a tanulmány az első tematikus fejezetnek tekinthető, valószínűleg még kis mértékben átdolgozandó tartalommal. A szóban forgó könyvben az un.

A közömbösségi görbe meredeksége az egyén időpreferencia-rátájaaz a jövőbeli többletjövedelem, amelyért az egyén hajlandó egységnyi jelenlegi jövedelmének elfogyasztását elhalasztani.

Ha az egyén számára mindegy, hogy ma vagy holnap fogyaszt, akkor a közömbösségi görbe meredeksége —1. Ha nem mindegy számára, hogy mikor fogyaszt, akkor a közömbösségi görbe alakja nem független az egyén jövedelmétől.

Ha elfogadjuk a szokásos feltételezést, hogy a jövedelem határhaszna csökkenő, akkor az egyén időpreferenciája úgy csökken, ahogy jövedelme nő. Ezért a közömbösségi görbék egyre laposabbak lesznek, ahogy balról az alacsonyabb jelenlegi jövedelemtől jobbra, a magasabb jelenlegi jövedelem felé haladunk.

a bináris opciók jelei azok

Magasabb jövedelemmel inkább a luxusfogyasztást kell feláldozni. Ezért minél magasabb az egyén jelenlegi jövedelme, vagyis kiinduló költségvetési korlátja, annál több forrást hajlandó jövőbeli fogyasztására áldozni. Az egyének emberitőke-beruházási döntése Forrás: Thurow Ha az egyén nem tud kölcsönhöz jutni a piacon, akkor legmagasabb közömbösségi görbéjét akkor éri el, ha n pontig mozdul el ebben a pontban érinti a termelési lehetőségek görbéje a legmagasabb közömbösségi görbéjétae mennyiségű beruházást végez emberi tőkéjébe, a jelenben eo mennyiséget fogyaszt, a jövőben pedig of mennyiséget.

Ha az egyén pk piaci kamatlábak mellett hitelt vehet fel a piacon vagy nyújthatakkor aq mennyiségű beruházást hajt végre, p pontban haladja meg a piaci kamatláb az emberi tőke megtérülési rátáját. A kölcsönfelvétel lehetővé teszi számára, hogy elérje az I2 közömbösségi görbét, vagyis egy magasabb szintet, amely kölcsön nélkül nem lett volna hozzáférhető számára.

Tartalomjegyzék

Ha a piaci kamatláb cd, akkor az egyén ag mennyiséget fektet az emberi tőkébe, ez az a pont, ahol a piaci kamatláb meghaladja az emberi tőke megtérülési rátáját. A jelenben oh mennyiséget fogyaszt, gh mennyiséget befektet a pénzpiacon kölcsönt nyújtés a jövőben oi mennyiséget fogyaszt. Az I1 közömbösségi görbe helyett lehetővé válik számára, hogy elérje az I2 közömbösségi görbét.

bitcoin összeg

Az adott cd kamatláb mellett akkor éri el a magasabb közömbösségi görbét, ha kevesebbet költ emberitőke-beruházásra, és inkább kölcsönt nyújt a pénzpiacon.

A termelési lehetőségek görbéje az egyén képességeia piaci kamatláb és a közömbösségi görbék formája az egyén időpreferencia-rátája nyilvánvalóan befolyásolják a beruházási döntést, de a jelenlegi jövedelem hatása sem elhanyagolható.

Konfliktus

Mivel a humán beruházások hitellehetőségei korlátozottak, a jelenlegi fogyasztást lehetőség az egyének között vissza kell fogni a beruházás érdekében. Elméletileg az egyént pénzügyi korlátai nem gátolják beruházási döntések meghozatalában, hiszen racionális döntéshozatal esetén hitelt fog felvenni, és mindaddig növelni fogja emberitőke-befektetéseit, amíg többletberuházásainak megtérülési rátája meghaladja a piaci kamatlábat.

Az emberi tőke korábban tárgyalt illikviditása viszont a hitelt nyújtó intézmények kockázatát növeli, ezért hitelnyújtási hajlandóságuk kisebb, mint a fizikai tőke esetében.

Ráadásul az emberi tőke hozamának egy része nem pénzbeli hozam.

Account Options

Ezeket a hozamokat az egyén figyelembe veszi döntése meghozatalakor, de a bank nem. Az emberitőke-beruházások finanszírozását elősegítő hitelfelvételek nehézségei az alacsonyabb jövedelmű csoportokat jobban érintik, mint a magasabb jövedelmű csoportokat. Ha a folyó jövedelem határhaszna a jövedelem nagyságának csökkenésével együtt nő, akkor a szegények kevésbé fognak beruházni az emberi tőkébe.

A folyó jövedelem a túléléshez szükséges számukra, és csak akkor fognak beruházni, ha a jövőbeli megtérülés nagy.

Mivel racionálisan nem engedhetik meg maguknak, hogy jelenlegi jövedelmük nagy részét jövőbeli jövedelemre cseréljék el, ezért magas a diszkontrátájuk. Így, hacsak nem vehetnek fel kölcsönt, kevesebbet fognak beruházni, mint a gazdagok.

Az emberitőke-beruházások következtében — néhány szerző véleménye szerint — jellegzetesen megváltozik az egyének preferenciafüggvénye [ Thurow ]. Az egyénnek azonban a jelenlegi preferenciái alapján kell beruházási döntéseit meghoznia — ez tovább növeli a kockázatot és a bizonytalanságot az egyéni beruházási döntések esetében. A jövőbeli preferenciák persze minden beruházási döntés meghozatalakor ismeretlenek, itt azonban arról van szó, hogy maga az emberitőke-beruházás változtatja meg szisztematikusan a preferenciákat.

Navigációs menü

Az emberitőke-befektetések esetében az egyének nem egyszerűen profitmaximalizálóként, hanem haszonmaximalizálóként viselkednek, a pénzbeli és nem pénzbeli hasznukat szeretnék maximalizálni. A preferenciák megváltozása megváltoztathatja számukra a pénzbeli és nem pénzbeli haszon relatív fontosságát. Például azt a fogyasztói hasznot, amit a klasszikus zene élvezete jelent, nem sokra értékeli az egyén, amíg nem vett részt zenei képzésben, de azt követően értéke, éppen a tanulás következtében, számára megnőhet.

Utólag, akár tanult zenélni, akár nem, mindkét döntés racionálisnak bizonyulhat, mivel különböző preferenciák alapján értékeli visszamenőleg saját döntését az egyén.