LEGÚJABB HÍREK

Ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

B opció Opciók Elektromos telepítés Kiegészítő rendelkezések A bekötési rajzok és kapocskiosztási tervek használata Huzalozási utasítások Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 3 4 Tartalomjegyzék 5. A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.

Opciós kereskedési stratégiák dokumentációt olvasható állapotban bocsássa rendelkezésre.

Győződjön meg róla, hogy a berendezésért és az üzemeltetésért felelős, illetve a terméken saját felelősségükre dolgozó személyek a dokumentációt végigolvasták és megértették.

Az alkalmazott veszélyszimbólumok általános vagy különleges veszélyre utalnak. A veszély jellege és forrása. A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye i.

MobilityLifeBalance Anyavállalatunk a ZF Friedrichshafen AG A ZF egy globális technológiai vállalat, amely személygépkocsik, haszongépjárművek és ipari technológiák számára szállít rendszereket, elősegítve a mobilitás következő generációját.

Intézkedés ek a veszély elhárítására. Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 7 8 1 Általános tudnivalók Szavatossági igények 1. Ez a készülék zavarmentes üzemeltetésének és az esetleges szavatossági igények érvényesítésének feltétele. A terméken való munkavégzés megkezdése előtt olvassa el a dokumentációt!

i met a fan on the royale high trading test server :OOO I:I read description I:I

Ez a biztonságos üzemeltetés alapfeltétele. A termékek csak ezen előfeltétel teljesülése esetén érik el a megadott terméktulajdonságokat és teljesítményjellemzőket.

  • Я ожидал такого объяснения, - сказал Хилвар.
  • Vevői lehetőség szerződésben
  • Üzemeltetési utasítás - PDF Free Download

Minden jog fenntartva. Mindennemű akár kivonatos formában történő sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos. D funkcionális biztonság" c. Érvényes a DRS. A névleges méretet vagy kiviteli méretet jelenti Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 9 10 2 Biztonsági tudnivalók Előzetes megjegyzések 2 Biztonsági tudnivalók 2.

Ha kiegészítő komponenseket is használ, vegye figyelembe azok figyelmeztetéseit és biztonsági utasításait is. Halál vagy súlyos testi sérülések. Sérült terméket soha ne telepítsen. Haladéktalanul jelezze a sérüléseket a szállítmányozó vállalatnak. A szükséges burkolatok meg nem engedett eltávolítása, szakszerűtlen alkalmazás, helytelen telepítés vagy kezelés esetén súlyos személyi sérülések és anyagi károk veszélye áll fenn.

További információk a következő fejezetekben találhatók. Győződjön meg róla, hogy a berendezés és az üzem felelős személyei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették a dokumentációt. Üzemeltetőként győződjön meg róla, hogy az alábbi munkákat képesített szakszemélyzet végezze el: szállítás, tárolás, felállítás és szerelés, telepítés és csatlakoztatás, üzembe helyezés, karbantartás és gondozás, üzemen kívül helyezés, leszerelés, ártalmatlanítás.

Ügyeljen rá, hogy a terméken dolgozó személyek az alábbi előírásokat, rendelkezéseket, dokumentumokat és utasításokat betartsák: az országos és helyi biztonsági és balesetvédelmi előírások, a készüléken elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák feliratai, minden további vonatkozó tervdokumentáció, telepítési és üzembe helyezési útmutató és kapcsolási rajz, sérült termék nem kerül felszerelésre, beépítésre vagy üzembe helyezésre, a berendezésre vonatkozó valamennyi előírás és rendelkezés.

Ellenőrizze, hogy az a berendezés, amelybe a terméket beépítik, kiegészítő felügyeleti és védőberendezésekkel legyen felszerelve. Ennek során vegye figyelembe a műszaki munkaeszközökről fizet a bitcoin érvényes biztonsági rendeleteket és törvényeket, valamint a balesetvédelmi előírásokat.

Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 11 12 2 Biztonsági tudnivalók Célcsoport 2.

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

E dokumentáció értelmében szakember az a személy, aki ismeri a termék felépítését, mechanikai telepítését, hibaelhárítását és állagmegóvását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel: az országban érvényes előírások szerint a mechanikai területen a pénzkeresés leggyorsabb és leghatékonyabb módja képzettség, a jelen dokumentáció ismerete.

Elektrotechnikai munkákat kizárólag képzett villamossági szakember végezhet el.

Üzemeltetési utasítás

E dokumentáció értelmében villamossági szakember az a személy, aki ismeri a termék elektromos szerelését, üzembe helyezését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel: az országban érvényes előírások szerint az elektrotechnikai területen szükséges képzettség, a jelen dokumentáció ismerete.

Az érintett személyeknek ezen túlmenően ismerniük kell az érvényes biztonsági előírásokat és törvényeket, valamint a jelent dokumentációban hivatkozott szabványokat, irányelveket és törvényeket.

A nevezett személyeknek az üzem kifejezett felhatalmazásával kell rendelkezniük a készülékek, rendszerek és áramkörök biztonságtechnikai szabványok szerinti üzembe helyezésére, programozására, paraméterezésére, jelölésére és földelésére.

B opció Opciók Elektromos telepítés Kiegészítő rendelkezések Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 3 4 Tartalomjegyzék 5. A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési, telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez. A dokumentációt olvasható állapotban bocsássa rendelkezésre. Győződjön meg arról, hogy a berendezés és az üzem felelős személyei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették a dokumentációt.

Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen végzett munkát kizárólag megfelelő oktatásban részesített személyek végezhetik. Ezeknek az oktatásoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett személyek képesek legyenek a szükséges tevékenységek és munkafolyamatok biztonságos és előírásszerű elvégzésére. Gépekbe történő beszerelés esetén a készülék üzembe helyezése ooo munzana trading rus hivatalos honlapja a rendeltetésszerű üzem megkezdése mindaddig tilos, amíg meg nem állapítják, hogy a gép megfelel a helyi törvényeknek és irányelveknek.

A megfelelőségi nyilatkozatban megnevezett szabványokat alkalmazzuk a termékre. Robbanásveszélyes Ex területen való alkalmazásuk tilos, hacsak nem kifejezetten arra tervezték őket.

A típustábla ettől eltérő adatait figyelembe kell venni. Az alkalmazás helyén fennálló körülményeknek meg kell felelniük a típustábla adatainak. A frekvenciaváltók, a jeladók és a fékek, adott esetben a további tartozékok biztonságilag egyenként vagy kombináltan a háromfázisú váltakozó áramú motorba lehetnek beépítve. A szám azt adja meg, hogy a hajtás melyik komponense biztonsági kivitelű. Lásd az alábbi, egyes termékeken túlmutató érvényességű kódtáblázatot: Funkcionális biztonság Fék Jeladó 02 x 04 x 11 x x Ha a típustáblán az FS logóba pl.

Ha a hajtás típustábláján FS jelölés áll, a következő kiadványokban foglalt adatokat figyelembe kell venni és be kell tartani: "Biztonságosnak értékelt fékek DRDRN háromfázisú váltakozó áramú motorok funkcionális biztonság" c. A szállítási károkat haladéktalanul jelezni kell a szállítmányozó vállalatnál. Az üzembe helyezést adott esetben fel kell függeszteni. Az emelőszemeket jól meg kell húzni. A beépített szemescsavarok megfelelnek a DIN szabványnak. Az abban megadott terheléseket és előírásokat alapvetően be kell tartani.

A kötözőeszközök ferde húzásiránya a DIN szabvány szerint nem haladhatja meg a 45 -ot.

LEGÚJABB HÍREK

Szükség esetén alkalmas, megfelelően méretezett szállítóeszközt kell használni. A további szállításhoz ismét ezeket használja. Kerülje el a forgási frekvencián és a hálózati frekvencia kétszeresén jelentkező, a felépítésből eredő rezonanciát. Végezzen féklazítást beépített fékkel rendelkező motorok eseténforgassa meg kézzel a forgórészt, ügyeljen a szokatlan súrlódási zajokra. A forgásirányt szétkapcsolt állapotban ellenőrizze. A szíjtárcsákat és a tengelykapcsolókat csak alkalmas készülékkel húzza fel, ill.

Kerülje a megengedettől eltérő szíjfeszességet. Alakítsa ki az esetleg szükséges csőcsatlakozásokat. A felül elhelyezkedő tengelyvéggel rendelkező beépítési helyzeteknél a helyszínen alakítson ki olyan fedelet, amely megakadályozza az idegen testek ventilátorba történő behullását.

A szellőztetésnek akadálymentesnek kell lennie, a távozó levegő a szomszédos egységeké sem közvetlenül nem juthat be újra. Tartsa be a "Mechanikai szerelés" c.

Ez a rendelkezés segédáramkörökre pl. A feszültségmentességet ellenőrizni kell!

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

Ezenkívül tartsa be az EN szabványt adott esetben vegye figyelembe a fennálló nemzeti sajátosságokat, pl. A kapcsolási adatokat és a típustábla ettől eltérő adatait, valamint a csatlakozódobozban található kapcsolási rajzot figyelembe kell venni.

A csatlakoztatást úgy kell végezni, hogy tartósan biztonságos elektromos kapcsolat jöjjön létre ne legyenek elálló drótvégek ; alkalmazza a hozzárendelt kábelvég-bekötést.

Alakítson ki biztonságos csatlakozást a védővezetékhez. Csatlakoztatott állapotban a nem szigetelt és a feszültség alatt álló részek távolsága nem lehet kisebb, mint az IEC és a nemzeti előírások szerinti minimális érték. Az IEC szerint kisfeszültségnél a következő minimális távolságok szükségesek: Névleges feszültség, U N V Bináris opció mezco Távolság 3 mm 5,5 mm A csatlakozódoboznak idegen testtől, szennyeződéstől, valamint nedvességtől mentesnek kell lennie.

A fel nem használt kábelbevezető nyílásokat és magát a dobozt por- és vízmentesen kell lezárni. A hajtott elemek nélküli próbaüzemhez a retesz eke t rögzíteni kell. A fékkel ellátott kisfeszültségű gépeknél az üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a fék kifogástalan működését.

Tartsa be az "Elektromos szerelés" c. Szükség esetén forduljon a gyártóhoz.

The Perfect Match

A védőberendezéseket a próbaüzem idejére se hatástalanítsa. Kétség esetén állítsa le a motort.

  • Он не стал дожидаться ответа и правильно сделал.
  • Dolgozzon az opciókon
  • Kezdőlap | Unilever Magyarország

Égési sérülés veszélye! Biztosítsa a forró felületeket az üzemszerű vagy véletlenszerű érintéssel szemben. Ehhez szabályszerűen helyezzen fel burkolatokat ooo munzana trading rus hivatalos honlapja figyelmeztetéseket.

MAN teherautók

Minden munka megkezdése előtt hagyja a motort kellően lehűlni! A tartalékalkatrész-jegyzék segédleteként szolgálnak. Mérettől és kiviteltől függően eltérések lehetségesek.

Jelentés CE jelölés az európai irányelveknek, pl. Ukrajna műszaki szabályzatának betartására vonatkozó igazolás. Csak akkor szerelje fel a hajtást, ha az alábbi feltételek teljesülnek: a hajtás típustáblájának adata megegyezik a hálózati feszültséggel, ill.

ooo munzana trading rus hivatalos honlapja

Amennyiben a standardtól eltérő hajtásokat rendel, a megadott feltételek ooo munzana trading rus hivatalos honlapja lehetnek. Ezért az eltérő feltételeket a rendelés visszaigazolásából keresse ki. Az utánkenő berendezéssel rendelkező, 5 évnél hosszabban tárolt motoroknál az üzembe helyezést megelőzően el kell végezni az utánkenést.

Vegye figyelembe a motor kenőtábláján található adatokat. Ellenőrizze, hogy a motor nem szívott-e magába nedvességet a hosszabb tárolási idő alatt. Ehhez meg kell mérni a szigetelési ellenállást mérőfeszültség V. A szigetelési ellenállás lásd az alábbi ábrát erősen hőmérsékletfüggő! Ha a szigetelési ellenállás nem kielégítő, a motort meg kell szárítani. Ha az érték a határ-jelleggörbe alatt van, a motort meg kell szárítani Motor szárítása A motor szárításakor járjon el az alábbi leírás szerint: Melegítse fel a motort forró levegő vagy a leválasztó transzformátor segítségével: forró levegővel A "J" forgórészjelű DR.

A "J" forgórészjelű DR. Fejezze be a szárítást, ha a szigetelési ellenállás átlépi a minimális értéket. Ellenőrizze a csatlakozódobozt az alábbiak szerint: a belső tér száraz és tiszta a csatlakozó és rögzítő alkatrészek korróziómentesek a tömítés és a tömítőfelületek érintetlenek a kábeltömszelencék tömítettek; na nem, tisztítsa meg vagy cserélje ki kapcsolja sorba a leválasztó transzformátorral Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 31 32 4 Mechanikai telepítés Motorok tartós tárolása a tekercseket lásd a következő ábrákat a váltakozó segédfeszültség a névleges feszültség max.

Vágási sérülések. Helyezze be a reteszt a reteszhoronyba. Húzzon rá egy védőtömlőt a tengelyre. A hajtásrendszer lehetséges károsodása. Tartsa be a következő utasításokat. A ooo munzana trading rus hivatalos honlapja végeket a kereskedelemben kapható oldószerrel a korrózióvédő anyagoktól, szennyeződésektől és hasonlóktól alaposan meg kell tisztítani. Ne engedje, hogy oldószer jusson a csapágyakra és a tömítőgyűrűkre, mert ez anyagkárosodást eredményezhet! A hajtóműves motort csak a megadott beépítési helyzetben, sík, rázkódásmentes és csavarodásmentes alépítményre szabad felszerelni.

Gondosan igazítsa be a motort és a munkagépet, hogy ne terhelje túl a kihajtótengelyt. Vegye figyelembe a megengedett keresztirányú és axiális erőket. Kerülje el, hogy a tengelyvégeket lökés és ütés érje. Ügyeljen arra, hogy a motor hűtőlevegő-bevezetése akadálytalan legyen, és ne más készülékek távozó meleg hűtőlevegőjét szívja be a motor.

A tengelyre utólag felhúzandó alkatrészeket fél retesszel kell kiegyensúlyozni a motortengelyek fél retesszel vannak kiegyensúlyozva. A kondenzvíz elvezető furatok lefolyódugóval vannak lezárva. Szennyeződés esetén a kondenzvízfuratokat rendszeres időközönként ellenőrizni kell, és szükség szerint ki kell tisztítani.

Szükség esetén a tengelyt ismét védeni kell korrózió ellen. A csavaroknak meg kell felelniük a 8. A VDI szerinti meghúzási nyomatékot nem szabad túllépni. A csavaroknak meg kell felelniük a szilárdsági osztálynak. A VDI szerinti meghúzási nyomatékot kell alkalmazni.

Üzemeltetési utasítás Háromfázisú váltakozó áramú motorok 33 34 4 Mechanikai telepítés Tűrések a szerelési munkáknál Telepítés nedves helyiségben vagy a szabadban A tápkábelhez a telepítési előírásoknak megfelelően illeszkedő kábelcsavarzatokat használjon szükség esetén használjon szűkítő idomokat. A csatlakozódobozt lehetőleg úgy helyezze el, hogy a kábelbevezetések lefelé álljanak.